Dijital Araçlarla STEAM

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE DİJİTAL ARAÇLARLA DESTEKLENEN STEAM UYGULAMALARI-II

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Dijital Araçlarla Desteklenen STEAM Uygulamaları-II

Amaç: Projenin amacı bilim ve sanatta yaşıtlarının %85’inden ileride olan, yaratıcı yeteneklere sahip, parlak ve üstün zekalı öğrencilerle eğitim yapan öğretmenlerin; bilim ve sanat üretmeyi en üst düzeyde destekleyen STEAM eğitimini dijital araçlarla uygulama becerilerinin geliştirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde günümüzde mevcut pandemi koşulları, gelecekte bu ve benzeri durumlarla eğitimin giderek dijitalleşeceği dikkate alındığında, öğretmenlerin dijital araçlarla desteklenen STEAM eğitimini kullanarak, öğrencilerin bilim, sanat, matematik ve teknoloji bilgilerini birleştirerek mühendislik tasarımı yapma becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bir model oluşturulacaktır.

Kapsam ve hedef kitle: Projenin hedef kitlesini de fen, bilişim, teknoloji/tasarım, görsel sanatlar ve matematik alanlarından toplam 24 öğretmen oluşturacaktır.

Yöntem ve sonuç: Proje sonunda öğretmenlerin, dijital araçlarla STEAM eğitimini planlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik öğretimsel becerileri geliştirilmiş olacaktır. Bu çerçevede öğretmenler, projenin uygulama aşamasında, verilen senaryodan hareketle beş temel bilim teması için dijital araçlarla uygulamaya yönelik STEAM etkinliği tasarlayacaklardır.

Proje Yürütücüsü Dr. Sedat ALEV