Dijital Araçlarla STEAM

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE DİJİTAL ARAÇLARLA DESTEKLENEN STEAM UYGULAMALARI-II

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Amaçlar ve Hedefler

Projenin temel amacı bilim ve sanatta yaşıtlarının %85’inden ileride olan, yaratıcı yeteneklere sahip, parlak ve üstün zekalı öğrencilerle eğitim yapan öğretmenlerin; bilim ve sanat üretmeyi en üst düzeyde destekleyen STEAM eğitimini dijital araçlarla uygulama becerilerinin geliştirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde günümüzde mevcut pandemi koşulları, gelecekte bu ve benzeri durumlarla eğitimin giderek dijitalleşeceği dikkate alındığında, öğretmenlerin dijital araçlarla desteklenen STEAM eğitimini kullanarak, öğrencilerin bilim, sanat, matematik ve teknoloji bilgilerini birleştirerek mühendislik tasarımı yapma becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bir model oluşturulacaktır.