Dijital Araçlarla STEAM

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE DİJİTAL ARAÇLARLA DESTEKLENEN STEAM UYGULAMALARI-II

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesini BİLSEM’de görev yapan, fen, bilişim, teknoloji/tasarım, görsel sanatlar ve matematik alanlarından toplam 24 öğretmen oluşturacaktır.  

Başvuru koşulları için aşağıdaki temel kriter kullanılacaktır. Bunlar;

  • Diz üstü bilgisayara ve bilgisayar ile ilgili temel becerilere sahip olmak,
  • Başvuru formunda yer alacak açık uçlu sorulara verilen cevaplara göre, yapılacak eğitime karşı istekli, ilgili ve meraklı olmak,
  • Proje sürecinde gerçekleştirilecek bazı etkinliklerde video kaydı alınacağı, yazılı ve sözlü veriler toplanacağı için “Proje Gönüllük Anlaşması”nı imzalamış olmak (Ek1),
  • BİLSEM’de en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak,
  • Daha önce bu kapsamda herhangi bir TÜBİTAK 4005 Projesinde yer almamış olmak,
  • Fen, bilişim, teknoloji/tasarım, görsel sanatlar veya matematik branşlarından olmak,
  • Eğitimi gerçekleştirmesine engel bir sağlık problemi bulunmamak gibi kriterler aranacaktır.

 

Tüm başvurular yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen hedef kitlelerinden 24 gönüllü katılımcı seçilecektir.

Katılımcıların konaklama ve yemek ücretleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Başvuru formuna ilgili sekmeden erişebilirsiniz.